Os gañadores serán publicados na páxina e serán contactados polo promotor dacordo cos datos do rexistro. É imprescindible gardar a tarxeta que contén os códigos para participar no sorteo,  xunto co ticket de compra.

No momento de solicitar os vales de compra, haberá que aportar a tarxeta que contén o código gañador xunto co ticket de compra de ter realizado a compra no establecemento comercial que entregou a tarxeta gañadora.

No caso de ser un dos gañadores, pode pasar polas oficiñas de aempe a notificar onde fai a compra co diñeiro do premio, ou pode notificalo directamente cubrindo o seguinte cuestionario.

OS DATOS RECADADOS UTILIZARANSE ÚNICAMENTE PARA XESTIÓN DA CAMPAÑA.